Biuro rachunkowe Łódź
Kancelaria Doradcy Podatkowego kontakt

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Łódź

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Łodzi

Czym właściwie jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, czy też ksiąg handlowych? Działaniem z zakresu rachunkowości umożliwiającym pełną kontrolę, analizę i opracowywanie informacji gospodarczych dotyczących działalności firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Łodzi przez Kancelarię Doradcy Podatkowego Jolanty Kondras pozwala uzyskać wgląd na wszelkie zdarzenia gospodarcze w porządku chronologicznym. Dokumentami, dzięki którymi możliwe staje prowadzenie usystematyzowanej księgowości, są tzw. dowody księgowe. Zgodnie literą prawa dokument tego typu spełniać muszą określone wymogi, a więc:

 • określać specyfikę dokumentu i jego numer;
 • wskazywać na podmioty dokonujące operacji gospodarczych;
 • określać precyzyjnie charakter operacji oraz jej wartość;
 • określać czas przeprowadzenia operacji i sporządzenia dokumentacji;
 • kwalifikować dokument do ujęcia go w księgach handlowych.

Prowadzenia ksiąg rachunkowych Łódź – usługi świadczone przez Kancelarię Doradcy Podatkowego Jolanty Kondras, stanowią kompletny zestaw zapisów dotyczących obrotów i sald działalności gospodarczej. Wyróżniamy wśród nich: księgę główną, księgi pomocnicze, dziennik, a także zestawienia dotyczące księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Przedsiębiorca ma możliwość samodzielnego ich prowadzenia w siedzibie firmy bądź przekazania ich profesjonalnemu biuru rachunkowemu, takiemu jak Kancelaria Doradcy Podatkowego Jolanty Kondras.

Kogo obejmuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w Łodzi i innych miastach Polski dotyczy m.in:

 • spółek prawa handlowego (zarówno akcyjnych, jak i z o.o.);
 • spółek osobowych prawa handlowego (zarówno komandytowych, jak i komandytowo-akcyjnych);
 • spółek jawnych osób fizycznych;
 • spółek partnerskich;
 • spółek cywilnych osób fizycznych.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami kompleksowej oferty prowadzenia ksiąg rachunkowych w Łodzi przez doradcę podatkowego Jolantę Kondras.

Oferta prowadzenia ksiąg obejmuje:

 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, w tym opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
 • doradztwo księgowo-podatkowe i z zakresu prawa gospodarczego

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Łódź wykonujemy w sposób rzetelny i odpowiedzialny. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, z troską o najmniejsze szczegóły. Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych Łódź – zapraszamy do kontaktu!

 

E-mail

biuro@kancelariajk.com.pl

Adres

90-259 Łódź, ul. Jaracza 47 lok.5

Telefon

(+48) 698 640 144

NIP

NIP: 7282299403

REGON

REGON: 381179794

Copyright by Kancelaria Rachunkowa

Created by Expanse.pl