Oferta naszego biura rachunkowego

Księgi rachunkowe

– opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, w tym opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
– sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
– sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
– sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów
– zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
– reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS
– doradztwo księgowo-podatkowe i z zakresu prawa gospodarczego

Księga przychodów i rozchodów

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
– sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
– ustalanie wysokości miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
– sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

– prowadzenie ewidencji przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego
– sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
– wyliczanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
– sporządzanie zeznań rocznych PIT-28

Ewidencja VAT

– prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
– sporządzanie deklaracji VAT
– weryfikacja kontrahentów dla celów odliczenia VAT
– przygotowanie i wysłanie plików JPK
– wyliczanie zobowiązań podatkowych

Dokumentacja i rozliczenia ZUS

– prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
– prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
– sporządzanie i przesyłanie deklaracji na potrzeby ZUS

Obsługa kadrowa i płacowa

– prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło)
– kompleksowa obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS
– zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
– sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac
– sporządzanie zeznań rocznych pracowników

E-mail

biuro@kancelariajk.com.pl

Adres

90-259 Łódź, ul. Jaracza 47 lok.5

Telefon

(+48) 698 640 144

NIP

NIP: 7282299403

REGON

REGON: 381179794

Copyright by Kancelaria Rachunkowa

Created by Expanse.pl